วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560

การออกแบบและพัฒนาระบบ

จับคู่เลือกระบบงานพร้อมหาตัวอย่างรายงานของระบบ
ชื่อ วันฤดี สว่างโชติ
ชื่อ ศรัญย่า ยิ้มรอด
ชื่อระบบแจ้งซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์